NADOGRAĐIVANJE DIJAMANATA
NADOGRAĐIVANJE DIJAMANATA

Svaki dijamant kupljen u Brilliant World-u možemo zamijeniti dobropisom u iznosu izvorne cijene kupovine, ako je riječ o kupnji dijamanta s najmanje trideset posto višom cijenom od izvornog. Ponuda vrijedi isključivo za dijamante opremljene originalnom dokumentacijom, u primjerenom stanju za prodaju. Nadograđivanje nije dostupno za obojeno drago kamenje, nakit i ugrađeno kamenje u nakitu. Dobropis ne uključuje poreze ili davanja podmirena prilikom prve kupovine. Na punu maloprodajnu cijenu novog kamena obračunaju se sva važeća davanja i porezi, a potom se dobropis oduzima od ukupnog iznosa.