CERTIFIKAT
CERTIFIKAT

Certifikat dijamanta, odnosno izvješće o ocjeni sadrži mišljenje stručnjaka o kakvoći dijamanta, a izdaje ga nezavisan gemološki laboratorij. Pomoću specijalizirane opreme, osposobljeni draguljari izmjere težinu i dimenzije dijamanta te ocjenjuju kakvoću elemenata - reza, boje i čistoće. 

 

Prilikom kupovine dijamanta s certifikatom, potrebno je znati da se standardi procjenjivanja i dodjeljivanja ocjena razlikuju od jednog do drugog laboratorija. Takve razlike mogu uzrokovati neskladnosti u okviru kakvoće dijamanata ocjenjenih u različitim laboratorijima, čak u slučaju dodjeljivanja istih ocjena za boju, čistoću i rez.

U okviru ponude Brilliant world-a, od pet laboratorija koji certificiraju dijamante, najpopularniji su Gemological Institute of America (GIA) i European Gemological Laboratory (EGL). Prilikom odabira jednog od navedenih laboratorija, važno je poznavati ključne razlike u tehnikama ocjenjivanja u jednom i u drugom laboratoriju.

Uspoređivanje standarda certifikata GIA i EGL

Dijamanti s certifikatom GIA ocjenjeni su na temelju strogih standarda koji su jednaki na svim lokacijama laboratorija GIA. Svaki je GIA dijamant detaljno ocijenjen od strane najmanje četiri slučajno odabranih draguljara, što osigurava nepristranu ocjenu. Standardi ocjenjivanja EGL nekoliko su opušteniji, a razlikuju se s obzirom na lokaciju, pri čemu su ocjenjivanja laboratorija EGL u SAD-u uglavnom nekoliko stroža od međunarodnih. Kada je riječ o kakvoći, općenito vrijedi da je dijamant s certifikatom EGL usporediv s dijamantom s certifikatom GIA, čija je ocjena boje niža za dva razreda, a ocjena čistoće za jedan razred. Na primjer, EGL certificiran dijamant s ocjenom boje G i čistoće VS2 usporediv je s GIA certificiranim dijamantom s ocjenom boje I i čistoće SI1. Za GIA certificirane dijamante stoga vrijedi da dosežu višu vrijednost, a kupcu ulijevaju više povjerenja u proizvod.

Odabir dijamanta s certifikatom EGL ima i svoje prednosti. Zbog neskladnosti u standardima ocjenjivanja, EGL certificiran dijamant jednake ocjene boje i čistoće GIA dijamanta je jeftiniji. To predstavlja prednost za kupce kojima je ocjena na certifikatu prioritetna prilikom odabira vlastitog dijamanta.