ZNAČAJKE
ZNAČAJKE

KRUNA

Gornji dio dijamanta, od vijenca do središnje plohe.

PAVILJON

Donji dio dijamanta, od vijenca do vrha.

VRH (CULET)

Ploha ili vrh na dnu donjeg dijela dijamanta.

VIJENAC

Uzak rub oko najšireg dijela dijamanta koji dijeli krunu od paviljona, takozvani ugradbeni rub jer služi pričvršćivanju kamena u nakit.

DUBINA

Visina dragog kamena od vrha do središnje plohe, izražena kao postotak ukupnog promjera kamena.