REZ
REZ

Rez dijamanta ne podrazumijeva isključivo njegov oblik, već i odnos proporcija, simetriju i visoki stupanj poliranja od strane dizajnera dijamanta. Kakvoća brušenja dijamanta neposredno je povezana s ljepotom kamena kao cjelinu. Pravilno brušenje dijamanta znatno podudara prirodnu sposobnost lomljenja i reflektiranja svjetlosti. S temeljitim razumijevanjem protoka svjetlosti kroz dijamantne kristale, suvremeni su dizajneri dijamanata oblikovali specifičnu skupinu odnosa i kutova koja ističe prirodna svojstva dijamanta, pri čemu je kamen predstavljen na najbolji mogući način.

 

SUPER IDEALAN

Brušen sukladno najvećim standardima. Oznake "Excellent" ili "Ideal" na certifikatu dijamanta izražavaju vrhunski rez, poliranje i simetriju. Plohe takvih dijamanata su raspoređene u uzorak "srca i strelica", a odlikuju ih najpoželjnije dimenzije obujma i vrha. Njihove proporcije reflektiraju maksimalnu količinu svjetlosti.

IDEALAN

Izuzetna kakvoća reza pruža optimalnu kombinaciju odsijevanja i lomljenja svjetlosti unutar kamena. Takav dijamant reflektira gotovu svu svjetlost koja u njega prodire. Takvoj visokoj ocjeni brušenja odgovara 3% svih dijamanata.

VRLO DOBAR

Vrhunska kakvoća reza koji reflektira toliko svjetlosti poput idealnog reza, premda za znatno nižu cijenu. U ovaj razred spada 15% svih dijamanata.

DOBAR

Visoka kakvoća reza koja optimizira veličinu bez žrtvovanja kakvoće ili ljepote. Reflektira većinu svjetlosti koja prodire u dijamant. U ovaj razred spada 25% svih dijamanata.

PRIHVATLJIV

Prihvatljiva kakvoća koja reflektira nešto svjetlosti i maksimizira težinu. Premda takvi dijamanti ne sjaje poput onih boljih, dosežu dovoljno visoku kakvoću. U ovaj razred spada 35% svih dijamanata.

SLAB

Nedovoljna kakvoća koja reflektira minimalnu količinu svjetlosti. Ponuda Brilliant World-a ne uključuje dijamante koji ne dosežu prihvatljivu kakvoću.